Individueel Onderwijskundig Onderzoek naar Beelddenken

Hoe gaat het onderzoek?

De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf twee uur duurt.
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).

Het individuele onderzoek omvat:

  • het wereldspel onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is.¬†Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
  • het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
  • de Raven, een non-verbale intelligentie test.
  • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.
  • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.

beelddenken, leerproblemen, communicatieproblemen, leesproblemen, leerproblemen Gecertificeerd coach en specialist