Coaching

In gesprek gaan met kinderen is niet altijd eenvoudig, zeker niet als het om moeilijke onderwerpen gaat zoals lastige gewoontes, onprettige gevoelens, trauma of verdriet. Communiceren met kinderen, zeker binnen de coaching, vraagt veel creativiteit van ons. Het vraagt de moed om los te komen van eigen ideeën, oordelen, patronen en verwachtingen. Tegelijkertijd vraagt het ook de moed om mee te gaan in dromen, verlangens en fantasieën. Het vraagt de moed om samen te zoeken naar vormen, symbolen en andere ‘non-verbale talen’ van het kind om gevoelens, angsten en wensen te kunnen uiten. De taal van het kind kent niet alleen woorden, maar misschien nog wel meer de beweging, het spel, de fantasie, het tekenen, het uitspelen, de creativiteit. Emoties kunnen vaak beter door non-verbale activiteiten zoals spel, bewegen of beelden vormgegeven of uitgedrukt worden dan door woorden alleen. Dit geldt zeker voor kinderen omdat zij vaak nog niet de woorden hebben om te kunnen vertellen over hun gevoelens of hun problemen. Creatieve uitingsvormen helpen om het probleem als het ware even buiten jezelf te kunnen plaatsen. Kinderen bedenken er een naam voor, kiezen er een metafoor bij of koppelen er een dierfiguur aan. Het externaliseren van een probleem stelt het kind in staat om er beschouwend naar te kunnen kijken en te kunnen verlangen naar verandering.

Meestal zijn 1 tot 3 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen.

De coach leert kind en ouder(s) hoe zij hun problemen gemakkelijker kunnen oplossen.
Hiervoor leert het kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken. Ouders leren hoe ze het kind hierin kunnen ondersteunen.


De kosten voor coaching vind je onder Tarieven of meld je direct aan.