Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat de cliënt zelf de expert is in het coachingsproces, hij weet welke verandering nodig is en hij weet welke oplossing zal leiden tot die verandering. Ook kinderen blijken heel goed in staat om hun eigen problemen en vragen te onderzoeken en op te lossen.

Oplossingsgericht werken is een manier van denken die kinderen veel ruimte biedt om eigenaar van hun eigen veranderingsproces te zijn. In de traditionele opvatting zijn we van mening dat de problemen die kinderen ervaren meestal veroorzaakt worden door factoren binnen de ontwikkeling of in de omgeving. Deze manier van denken leidt tot allerlei verklaringen en diagnoses: ‘hij is druk omdat hij ADHD heeft’ of ‘geen wonder dat hij zo is, de ouders stellen geen enkele regel’. Dit leidt vaak tot machteloosheid (‘je kunt er nu eenmaal niets aan doen’) of tot beschuldigingen richting ouders. Oplossingsgericht werken besteedt niet veel tijd aan het zoeken naar oorzaken. In plaats daarvan richten we onze aandacht op veranderingen die we op het oog hebben, wat het kind nu al doet aan goede dingen, welke mogelijkheden hij tot zijn beschikking heeft om zijn vraagstuk op te lossen.

Mijn uitgangspunt is: elk kind beschikt over voldoende mogelijkheden om zijn situatie te kunnen veranderen. Hij heeft mijn hulp nodig om de competenties oftewel krachtbronnen te ontdekken, opnieuw in te zetten, en te benutten. Dit dwingt ons om te gaan samenwerken met het kind en hem alle kansen en ruimte te geven om te praten over de last, hun eigen oplossing en de stappen die zij voor ogen hebben om hun doel te bereiken. Het is de taak van volwassenen, therapeuten, coaches, ouders en leerkrachten om het veranderingsproces mogelijk te maken, bij te sturen in de goede richtingen vooral veel waardering te uiten voor de inzet van het kind. De basishouding van de coach kent daarbij drie krachten: De Aandacht, het Beeld van de toekomst en het Compliment. Samen vormen ze het ABC van het oplossingsgericht werken met kinderen.


De kosten voor coaching vind je onder Tarieven