Trainingen

Training en begeleiding

Verschillende kinderen, verschillende uitdagingen, verschillende manieren van aanpak.Ik geloof in maatwerk en stel voor ieder kind een bij hem of haar passende training of begeleiding samen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de behoeften en wensen van ouders en kind. Vanuit het perspectief dat elk kind zijn of haar eigen kwaliteiten en krachten bezit (competentiemodel), worden door middel van het doen van oefeningen diverse sociale en mentale vaardigheden bijgebracht of versterkt. Ouders spelen in dit proces een cruciale rol en worden hier daarom nauw bij betrokken (systemisch denken).

Ik bied daarom individuele begeleiding en groepstrainingen aan.

Individuele begeleiding

Ieder kind ontwikkelt zich anders en is uniek. Zo kan het ene kind uitblinken in sport, kan een ander kind gemakkelijk contact leggen en kan een derde weer heel goed rekenen. Naast deze positieve ontwikkelingen hebben kinderen ook verbeterpunten. Sommige kinderen hebben moeite met concentreren of met het controleren van hun impulsen. Andere kinderen voelen zich soms onzeker of hebben weinig zelfvertrouwen. Ook voelt elk kind zich wel eens boos, angstig of verdrietig.

Tijdens een individuele begeleiding zal er met jouw kind verschillende oefeningen worden gedaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de talenten en kwaliteiten van jouw kind. Gaandeweg zullen de verbeterpunten ook aan bod komen, maar door de nadruk te blijven leggen op de kwaliteiten zal hij of zij deze manier van leren als zeer positief en stimulerend ervaren.

Groepstrainingen

Het werken in groepsverband kent veel voordelen. Zo kunnen kinderen oefenen in het maken van sociaal contact, leren zij omgaan met conflicten, met hun emoties en impulsen en worden handvatten aangereikt om hun zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten. Ook is het voor een kind prettig om te ervaren dat hij of zij niet ‘de enige’ is die worstelt met een bepaald probleem. Daarom worden de groepstraining op maat gemaakt, waarbij de individuele doelstellingen, kwaliteiten en leeftijd van de kinderen bij elkaar aansluiten.

We geven 3 trainigen die individueel en in groepsverband gevolgt kunnen worden: Ik Leer Leren, Faalangsttraining en Weerbaarheidstrainig.